Samenstelling wijkkerkenraad 1

Onlangs heeft Janneke den Besten, een van onze jeugdouderlingen, de kerkenraad gevraagd haar ambt te mogen neerleggen. Dit gebeurt om persoonlijke redenen.
In de vergadering van de kerkenraad van wijk 1 is dit besproken en de toestemming verleend.
We hebben Janneke leren kennen als een betrokken ambtsdrager met hart voor de jeugd. We vinden het jammer dat ze vertrekt, maar respecteren het uiteraard. In de volgende kerkenraadsvergadering zullen we op passende wijze afscheid van haar nemen als ambtsdrager.
We willen haar via deze weg hartelijk danken voor haar inzet en wensen haar van harte Gods zegen.