Save the date – 3 juni 2023 / 4 juni 2023

Op D.V. maandag 29 mei is het 40 jaar geleden dat ds. G.J. Mink in het ambt van predikant werd bevestigd. Op zaterdag 3 juni 2023 van 15.00 uur tot 18.00 uur vindt er een receptie plaats in de grote zaal van de Maranatha Kerk. U bent dan allen van harte welkom om ds. en mw. Mink te feliciteren met deze mijlpaal. De dankdienst op zondag 4 juni 2023 om 09.30 uur in de Grote Kerk zal in het teken staan van dit jubileum. Noteert u deze datums alvast in uw agenda?
Namens wijkkerkenraad 1,
Heleen van der Vlist-de Bruijn, scriba