Schilderavonden

De wens is er om schilderavonden te starten waarop we op een ontspannen manier
samen kunnen komen en waarbij iedere inwoner (vanaf een bepaalde leeftijd) welkom is. Een laagdrempelige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met creativiteit/kunst. Tegelijkertijd is er ruimte om elkaar te spreken over levensvragen.
Juist creativiteit en elkaar regelmatig spreken, kan ruimte geven aan écht contact.
Ook zouden we soms kunnen werken aan bepaalde thema’s of een tentoonstelling.
Spreekt dit u/jou aan? Dan horen we het graag, zodat we kunnen afstemmen op welke dag/tijd een (klein) startgroepje mogelijk is. Een startgroepje maakt het gemakkelijk
om deze avonden op langere termijn te blijven organiseren én maakt het voor belangstellenden laagdrempeliger om aan te schuiven.
Contact over bovenstaande kan via info@echtbelangrijk.nl of 06-54 24 74 11 (app).

Hartelijke groet, Evangelisatiecommissie wijk 1-4