Solidariteitskas 2019

In mei van dit jaar zijn binnen onze gemeente de acceptgirokaarten t.b.v. de solidariteitskas verspreid aan alle belijdende leden. Dit waren 1.885 enveloppen. Tot heden hebben 1.657 leden hun bijdrage van € 10,- betaald. Dit houdt in dat 228 leden hun bijdrage nog niet hebben betaald. Wilt u a.u.b. in uw administratie nazien of u uw bijdrage voor de solidariteitskas al hebt overgemaakt. Als dit nog niet het geval is, wilt u dan het bedrag van € 10,- alsnog betalen door middel van de toegezonden acceptgirokaart of het bedrag overmaken op onze bankrekening NL80FVLB0699768896 van de CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Solidariteitskas. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken deze betaling z.s.m. te doen, zodat wij over enkele weken geen herinneringen hoeven te versturen. Dit voorkomt werk en kosten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.