Solidariteitskas 2023

In mei van dit jaar zijn binnen onze gemeente alle belijdende leden benaderd t.b.v. de Solidariteitskas. Dit waren 1246 enveloppen en 673 automatische incasso’s. Tot op heden hebben 1636 leden hun bijdrage van € 10,- betaald. Dit houdt in dat 283 leden hun bijdrage nog niet hebben betaald. Wilt u a.u.b. in uw administratie nazien of u uw bijdrage voor de solidariteitskas al heeft overgemaakt. Als dit nog niet het geval is, wilt u dan het bedrag van € 10,- alsnog betalen door middel van de toegezonden acceptgirokaart of het bedrag overmaken op onze bankrekening NL13 RABO 0373 7292 78 van het CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Solidariteitskas. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze betaling z.s.m. te doen, zodat wij over enkele weken geen herinneringen hoeven te versturen. Dit voorkomt werk en kosten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Gertjan Rietveld