Solidariteitskas – betalingsherinnering

Uit onze administratie blijkt dat per eind oktober 136 leden hun bijdrage voor de Solidariteitskas nog niet hebben overgemaakt.

Wij willen deze leden vragen dit alsnog te doen door middel van de toegezonden acceptgirokaart of het bedrag van € 10,- over te maken op onze bankrekening NL80FVLB0699768896 van CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Solidariteitskas.

Wij willen u vriendelijk vragen dit met spoed te doen, zodat wij u geen herinnering per half november hoeven te sturen, wat tijd en kosten bespaart. Bij voorbaat onze hartelijke dank.