Solidariteitskas – heeft u al betaald?

In april van dit jaar zijn binnen onze gemeente de acceptgirokaarten ten behoeve van de solidariteitskas verspreid aan alle belijdende leden. Dit waren in totaal 2.066 enveloppen. Tot heden hebben 1.797 leden hun bijdrage à € 10,- betaald. Dit houdt in dat 269 leden hun bijdrage nog niet hebben betaald. Wilt u a.u.b. in uw administratie nazien of u uw bijdrage voor de solidariteitskas al hebt overgemaakt. Als dit nog niet het geval is, wilt u dan het bedrag van € 10,- alsnog betalen door middel van de toegezonden acceptgirokaart of het bedrag overmaken op onze bankrekening NL80FVLB0699768896 van CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. solidariteitskas 2015. Het ligt in de planning om eind september vanuit ons kerkelijk bureau herinneringen te versturen, maar wat niet meer nodig is, hoeft niet meer! Dit voorkomt werk en kosten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Wijnand Blom en Leen Kleijn