Spaaractie C-1000

 

In de afgelopen weken hebben velen van u gehoor gegeven aan de oproep om gespaarde C-1000 zegels
af te staan voor onze naaste in nood. De actie is nu voorbij. Het resultaat is overweldigend. Heel veel volle
kaarten, en heel veel losse zegels mochten we in ontvangst nemen. Uiteindelijk heeft dit alles gezorgd voor
maar liefst 87 boodschappen pakketten. Om stil van te worden. U heeft wederom laten blijken om de
naaste in nood te willen helpen. Een aanzienlijk deel van deze pakketten hebben we mogen verdelen
aan gezinnen binnen de gemeente. De overige dozen hebben we toebedeeld aan de Voedselbank.
Alles werd met heel veel dank aanvaard.
Daarom ook heel veel dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!!

Namens de diaconie,

Marius van Wijk