Splitsen oppas wijk 3 en 4

Na overleg met de kerkenraden van wijk 3 en 4 is besloten om na de zomer de kinderoppas te splitsen in twee groepen. We doen dat in eerste instantie bij de eerste dienst die om 9.00 uur begint. Er komt een groep van 0-2 jaar en een groep vanaf 3 jaar.

In de groep van 0-2 jaar wordt vooral opgepast en verzorgd. De kleine kinderen kunnen in alle rust kruipen en spelen.

In de groep vanaf 3 jaar wordt er meer inhoud gegeven aan de oppas. Denk hierbij aan een Bijbelverhaal, liedjes zingen en een werkje of kleurplaat. Dit willen we gaan doen aan de hand van de HGJB-methode ‘Op Stap’.

We zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de jonge kinderen van de gemeente. We zouden het heel erg op prijs stellen dat we als gemeenteleden de kinderen op deze wijze nog meer kunnen betrekken bij het gemeente zijn!

Wil je hierin je steentje bijdragen? Mail of bel naar Lianne Groeneveld (0184-411390) of naar Margret Broer (0184-410056). Vermeld in je mail in welke groep je wilt oppassen.
Reactie graag vóór 29 augustus 2014.