Splitsing oppasgroepen

Vanaf komende zondag 5 oktober begint de nieuwe oppasvorm. Dit geldt alleen voor de dienst van 9.00 uur. De oppas tijdens de tweede dienst verandert in eerste instantie nog niet!

Wat betekent dit concreet:
Twee groepen, namelijk 0 t/m 2 jaar en 3+. In de groep van 0 t/m 2 jaar ligt de nadruk op verzorging en spel. Bij de 3+ groep is er nog steeds ruimte voor spel, maar wordt ook een groot gedeelte van de tijd besteed aan het vertellen van een Bijbelverhaal, het zingen van liederen en het maken van een knutselwerkje of een andere verwerking.
Waar? 0 t/m 2 jaar blijft op dezelfde locatie als voorheen. De 3+ groep is in het dienstgebouw boven in de grote zaal. Dat is als je binnenkomt meteen links. In de Prins Willem Alexanderschool is de 3+ groep beneden in het laatste lokaal links, het lokaal van groep 3a. De kinderen van de 3+ groep mogen iedere week geld of een kerkmunt meenemen voor een goed doel. Dit doel is gelijk aan het collectedoel in de kerk.

Vanwege de splitsing van de kinderoppas naar twee groepen zijn we nog op zoek naar speelgoed. Misschien heeft u thuis speelgoed dat niet meer gebruikt wordt en nog wel in goede staat is? We zijn op zoek naar speelgoed dat in kleine opbergdozen past, geen loopauto’s of fietsjes e.d. Inleveren van speelgoed kan tot vrijdag 17 oktober bij Margret Broer, Nicolaas Beetsstraat 13. Wat niet gebruikt wordt voor de oppas, is bestemd voor de zomermarkt.
We hopen op fijne en gezegende ochtenden met de kinderen!
Commissie Kind & Eredienst