Spring bij: luisteren met je ogen!

Luisteren met je ogen. Kan dat? Hoe doe je dat? Luisteren met je ogen betekent
dat je er helemaal bent voor de ander, met al je aandacht, je kijkt hem of haar aan
tijdens een persoonlijk gesprek – recht in de ogen. Dan is er contact, dan merkt
de ander werkelijke belangstelling. Dan toon je medeleven. Zovelen zien uit naar
luisterende ogen, zeker in deze donkere decemberdagen. Aan wie schenkt u, schenk
jij je blik? Wellicht in plaats van een kaartje?  

Spring Bij verzorgt aanvullende pastorale ondersteuning. Als u of jij behoefte hebt
aan structurele bijstand: hulp in de vorm van een luisterend oor, persoonlijke aandacht
en gebed, dan kunt u dat aangeven via uw wijkouderling, de predikant of contact
opnemen met een van de drie coördinatrices van Spring Bij: Caroline Meerkerk
(415104), Addy Noteboom (418877) of  Rieta de Stigter (417444 ).
Via Rieta de Stigter werd een gift ontvangen ten bedrage van e 20,- waarvan de
helft is bestemd voor Spring Bij en de andere helft voor Spring In.
Hartelijk dank daarvoor.
Gert Harrewijn