Spring In

Afscheid/welkom
Willy de Jong-van Mourik heeft te kennen gegeven na ruim 20 jaar haar taak als coördinator praktische hulp voor de wijken 3 en 4 neer te leggen. Willy blijft wel betrokken bij het Samen Eten-project. Zij wordt opgevolgd door Arianne Alblas, die samen met Maja de Bruin de aanvragen voor deze wijken in behandeling neemt. Dank aan Willy en een welkom voor Arianne.

Hulpaanvragen
Hulp kan worden aangevraagd: via de mail: springin@hervormdsliedrecht.nl
voor de wijken 1 en 2 bij: Saskia Terlouw, tel. 06-48 28 09 52 of Femke Kraaijeveld,
tel. 0184-62 14 48
voor de wijken 3 en 4 bij: Arianne Alblas, tel. 0184-41 88 56 of Maja de Bruin,
tel. 0184-41 13 88