Spring In: Hulpaanvragen

Ook in 2021 wil Spring In weer voor u klaar staan. Als er (tijdelijk) hulp nodig is, kunt u ons bereiken via onderstaande nummers. Naast praktische hulp zullen we ook komend jaar ouderen en nieuw ingekomenen bezoeken, jonge ouders krijgen een attentie, al zal het kraambezoek dit jaar wel voor het laatst via Spring In georganiseerd worden. Helaas kon het maaltijdenproject al geruime tijd geen doorgang vinden door de maatregelen die genomen zijn, maar zodra daar weer mogelijkheden voor zijn zullen ook daar de vrijwilligers zich weer voor gaan inzetten. We zijn dankbaar met de groep vrijwilligers die zich in 2020 heeft ingezet en hopen ook in het nieuwe jaar weer voor velen van betekenis te mogen zijn.
Hulp kan worden aangevraagd:
via de mail: springin@hervormdsliedrecht.nl
voor de wijken 1 en 2 bij: Wijnie van Kempen, 0184773501 of
Elize Vlot, 0184411180
voor de wijken 3 en 4 bij: Willy de Jong, 0184418253 of
Maja de Bruin, 0184411388
Giften
Als u een gift wilt overmaken kunt u dit bankrekeningnummer gebruiken: NL35 RABO 0169 9534 16 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht Spring In. Giften, die vrijwilligers regelmatig tijdens hun bezoekjes ontvangen, kunnen bij de penningmeester Jan van Rijsbergen, Rembrandtlaan 83, worden ingeleverd.
De brievenbus zit aan de Nic. Beetsstraat.