Stage

Graag maak ik u en jou bekend dat theologiestudent Arie Kleijn uit Nieuw Lekkerland een kleine stage hoopt te volgen in onze gemeente. Ik mag hem daarin begeleiden. De stage is inmiddels begonnen en deze duurt tot begin juli. De eerste periode staat in het kader van het pastoraat. Het is de bedoeling dat we eerst gezamenlijk enkele bezoeken afleggen. Vervolgens zal Arie zelf een tiental bezoeken afleggen.  Vorige week donderdag maakte Arie een deel van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering mee. Hij heeft daar ook een belofte van geheimhouding afgelegd. De tweede periode is gericht op het voorgaan in de eredienst. Het is de bedoeling dat Arie in de maand juni een dienst leidt in onze gemeente. Ik hoop dat Arie een goede tijd mag hebben in onze gemeente. Ik vind het fijn om een theologiestudent te mogen begeleiden. Dat is ook voor mezelf weer vormend. Ik zie uit naar een goede periode. Graag geef ik Arie gelegenheid om zichzelf aan u en jou voor te stellen:

Via deze weg wil ik mij kort aan u voorstellen. Mijn naam is Arie Kleijn. Ik ben 25 jaar en kom uit Nieuw-Lekkerland. Ik ben de oudste uit een gezin van twaalf kinderen. Tijdens mijn vorige opleiding – Godsdienst Pastoraal Werk – is bij mij steeds meer het verlangen gegroeid om predikant te worden. In het maken van een keus is o.a. Psalm 32: 8 mij tot steun geweest, de tekst die ik meekreeg met belijdenis doen. ’Ik zal u onderwijzen en u leren van den weg die gij gaan zult, Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.’ Uiteindelijk ben ik afgelopen september begonnen met de Master Gemeentepredikant in Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van dit cursusjaar is om als ‘predikant in opleiding’ een stage te lopen. Dit hoop ik bij u/jullie in de gemeente (wijk 3) te doen met ds. Den Boer als mijn begeleider, waar ik hem voor dank. Het gaat in deze stage, die loopt tot de zomervakantie, vooral om het zelfstandig voeren van ongeveer 10 pastorale gesprekken en het leiden van een eerste kerkdienst in juni. Daarnaast zal ik ook een aantal diensten bijwonen. Ik zie er naar uit. Hartelijke groeten en wellicht tot ziens!