Stand Actie Kerkbalans

Tot en met 30 juni jl. bedroegen de ontvangsten op de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 69,7% van de toezeggingen voor 2015.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn