Start ouderenwerk seizoen 2016-2017

Op D.V. woensdag 21 september 2016 hopen we onze eerste bijeenkomst van dit seizoen te houden in de recreatiezaal van zorgcentrum Overslydrecht. We beginnen om 14.30 uur. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar. Deze ontmoeting is direct een bijzondere samenkomst. Tijdens het middagprogramma hebben we mw. A. den Houter in ons midden, die ons zal meenemen in het leven van een schippersvrouw. De meditatie zal deze middag worden verzorgd door dhr. L. van Eck. Na de middagbijeenkomst, die omstreeks 17.00 uur eindigt, is er de mogelijkheid om gezamenlijk de warme maaltijd te gebruiken. De maaltijd is om ongeveer 19.30 uur afgelopen. U kunt zich hiervoor opgeven door e 8,- in een envelop te doen met uw naam, adres en telefoonnummer er op en deze af te geven bij één van de volgende adressen:

Mw. T. Visser-van Rijsbergen, Vogelenzang 53, tel. 0184413704;
Mw. R. Gort-Visser, Bonkelaarplein 66, tel. 0184413219;
Dhr. A. Dekker, Middenveer 16, tel. 0184418432.

Let op: de enveloppen moet uiterlijk 10 september a.s. in ons bezit zijn.

Mw. T. de Groot heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de commissie ouderenwerk te beëindigen. Wij danken haar hartelijk voor haar jarenlange inzet.

Het jaarprogramma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

21 september 2016: Het leven van een schippersvrouw door mw. A. den Houter;
19 oktober 2016: Macht en pracht bij de boerenstand door mw. Gemke de Jager;
16 november 2016: De dorpskruidenier door dhr. H. Mouthaan;
21 december 2016: Kerstbijeenkomst en kerstmaaltijd;
18 januari 2017: Het huwelijk door de jaren heen door dhr. Gijs Zonnenberg;
15 februari 2017: De koek en snoepie-presentatie door dhr. Martin de Bruin;
22 maart 2017: Het leven van Corrie ten Boom door mw. Marianne Glashouwer;
19 april 2017: De honingbij als beeld en voorbeeld door dhr. Piet v.d. Lugt;
17 mei 2017: Het jaarlijkse uitje.

Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Al deze activiteiten natuurlijk onder het voorbehoud van Jacobus. Tot zover al deze berichten. We hopen elkaar woensdag 21 september weer te ontmoeten.

Ook nieuwe gezichten zijn van harte welkom.

Een hartelijke groet namens alle leden van de commissie.

A. Dekker