Start ouderenwerk seizoen 2019-2020

Op D.V. woensdag 18 september 2019 hopen we onze eerste bijeenkomst van dit seizoen te houden in de recreatiezaal van zorgcentrum Overslydrecht, Scheldelaan 3. We beginnen om 14.30 uur. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar.

De eerste bijeenkomst van dit seizoen is, net als vorig jaar, een bijzondere. Na de meditatie door ds. J.W. Sparreboom wordt het middagprogramma  verzorgd door mw. F. van Helden uit Dussen. Zij komt deze middag een ‘bakerpraatje’ houden over de ‘kraamtijd door de eeuwen heen’. Over de gebruiken en gewoonten die in de loop van eeuwen hoorden bij de kraamtijd, weet zij veel te vertellen. Na de middagbijeenkomst, die omstreeks 17.00 uur eindigt, is er de mogelijkheid om gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken. Er is een heerlijk menu samengesteld, waarvan u zult genieten. De maaltijd is om ongeveer 19.30 uur afgelopen. Voor degenen die er na afloop van de maaltijd gebruik van willen maken, rijdt de Sjuttul. U moet dan zelf de afspraak maken met Waardeburgh. Wanneer u deel wilt nemen aan de maaltijd moet u € 8,- per persoon in een envelop doen met uw naam, adres en telefoonnummer erop en deze afgeven bij één van de volgende adressen:

Mw. T. Visser van Rijsbergen, Vogelenzang 53,0184413704;
Mw. A. Visser den Besten, Bonkelaarplein 112, 0184447516;
Dhr. A. Dekker, Middenveer 16, 0184418432.

Let op: De enveloppen moeten uiterlijk woensdag 11 september a.s. in ons bezit zijn.

Het jaarprogramma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

18 september 2019:   ‘Bakerpraatjes’ door mw. F. van Helden.
16 oktober 2019:       ‘Op expeditie voor mensen met albinisme’ door mw. J. Boelaars.
20 november 2019:    ‘Het volk van de Domari in Jeruzalem’ door mw. W.J. den Dikken-Deetman.
18 december 2019:    Kerstbijeenkomst en kerstmaaltijd.  Programma volgt.
15 januari 2020:         ‘De wondere wereld van baggeren’ door Remco van der Ven en Bas de Goeij.
19 februari 2020:       ‘Onderwijs, vroeger en nu’ door dhr. G.R. Leijsen.
18 maart 2020:          ‘75 jaar bevrijding’ door dhr. H. Mouthaan.
15 april 2020:            ‘De nieuwe Biesbosch’ door dhr. J. Trapman.
13 mei 2020:             Het jaarlijkse uitje. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Al deze activiteiten natuurlijk onder het voorbehoud van Jacobus. Handig om dit bericht te bewaren. Dan weet u alle datums van onze bijeenkomsten. Ook als u nog niet eerder op deze middagen was, bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden. We hopen elkaar woensdag 18 september weer, of voor het eerst, te ontmoeten.

Een hartelijke groet namens alle leden van de commissie,

Adri Dekker.