Start werkzaamheden ds. J.W. Sparreboom

Nu de kop eraf is, mogen we terugkijken op een prachtige zondag, waarin ds. J.W. Sparreboom in uw midden werd bevestigd tot wijkpredikant. Graag wil hij ook langs deze weg collega Tanghé heel hartelijk bedanken voor het leiden van de bevestigingsdienst en de hartelijke, persoonlijke woorden in de dienst maar ook in het hele traject dat eraan vooraf ging. Ook de wijkkerkenraad, de Algemene Kerkenraad en het College van kerkrentmeesters wil hij graag bedanken voor alle goede zorgen.
De pastorie aan de Rembrandtlaan is in de afgelopen periode prachtig gerenoveerd.
Ds. Sparreboom en zijn vrouw zijn dankbaar voor de ruimte die de kerkenraad biedt om per 8/9 juli te verhuizen, zodat hun kinderen het schooljaar kunnen afronden. De komende periode probeert ds. Sparreboom zich in te werken en een overzicht te krijgen van alle vergaderingen en activiteiten. Uiteraard probeert hij hier en daar al wat kennis te maken en het nodige bezoekwerk op te pakken. De komende periode is ook een tijd waarin ds. Sparreboom en zijn vrouw allerlei praktische zaken rondom de verhuizing moeten regelen en waarbij mevrouw Alet Sparreboom begint met een nieuwe werkkring in Dordrecht.
Al met al komt er de komende tijd veel op hen als gezin af, maar ze doen het in vertrouwen op God.
Tot en met 8 juli is hun adres:
Zwanenkade 51, 2925 AN te Krimpen aan den IJssel, daarna wordt het dus Rembrandtlaan 193, 3362 AG te Sliedrecht. Het nieuwe telefoonnummer is 0184-634984 en mobiel blijft ds. Sparreboom bereikbaar via 06-23735985. Ook via de mail kunt u hem bereiken: jwsparreboom@hetnet.nl