Stille week 2015

Evenals voorgaande jaren worden in de “Stille Week”, voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, bezinnings-avonden gehouden in de Grote Kerk met als thema: “Vier stemmen uit het lijdensevangelie naar Johannes”. Van maandag 30 maart t/m donderdag 2 april is er elke avond een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is en ongeveer een uur zal duren. Er wordt onder meer een meditatie gehouden, we zullen enkele liederen zingen over de lijdenstijd en nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.
De avonden beginnen om 19.15 uur. U bent van harte welkom.

Voor mensen die niet in staat zijn om deze avonden bij te wonen, maar graag via internet of de kerkradio mee willen luisteren, is er een liturgie beschikbaar. Graag aanmelden via w.tilburg2@chello.nl of telefonisch bij de heer Van Tilburg: 410857 (wijk 1 en 2) of via rg.westerduin@gmail.com of telefonisch bij de heer Westerduin: 423151 (wijk 3 en 4).

Het programma voor deze week vindt u hier:  LITU_stille_week_2015