Stille Week

Inmiddels zitten we midden in de lijdensweken. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Voorafgaande aan het gedenken van de opstandingsdag van Jezus Christus met Pasen, is er de ‘Stille Week’. Ook dit jaar organiseren we weer de bezinningsmomenten van maandag 3 t/m donderdag 6 april. Het thema is: ‘Als Koning naar het kruis’. We nodigen iedereen van harte uit voor deze avonden. We zouden het fijn vinden om zoveel mogelijk gemeenteleden uit de 4 wijken te mogen begroeten op deze avonden. We vragen u daarom nu alvast deze 1, 2, 3 of 4 avonden te reserveren.
Met vriendelijke groeten namens de commissie ‘Stille Week’,
Jan Willem Westland