Stille Week/Goede Vrijdag/Paasdiensten wijken 1 en 2

Stille Week
In de komende week zijn er vier bezinningsavonden. Uitzending is vanuit de Grote Kerk. De opzet voor deze bijeenkomsten was al lang geleden gemaakt. De thematiek is voorbereid. De uitvoering zal zich, nog meer dan anders, kenmerken door soberheid. Een hoopvol overkoepelend thema: ‘Jezus Overwinnaar’. De uitzending begint telkens om 19.15 uur.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag is er voor onze wijken in de Maranathakerk alleen een avonddienst. Hierin zal niet het Heilig Avondmaal gevierd kunnen worden. We overdenken het laatste van de zeven kruiswoorden. Het is het traditionele Joodse avondgebed, ontleend aan Psalm 31. We horen het Jezus bidden: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’ (Lucas 23: 46).

Paasdiensten
Op Pasen is er één morgendienst. Op de gebruikelijke tijd gaat ds. J.W. Sparreboom in de Maranathakerk voor.
In de avonddienst van de Grote Kerk staan we stil bij de verschijningen van de Here Jezus. Hij is de Opgestane!