Stille Week – Grote Kerk Sliedrecht

Evenals voorgaande jaren worden in de “Stille Week”, voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen, bezinningsavonden gehouden in de Grote Kerk van onze Hervormde Gemeente Sliedrecht met als thema: “Ontmoetingen met Jezus onderweg naar het kruis”. Van maandag 21 maart t/m donderdag 24 maart is er elke avond een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is en ongeveer een uur zal duren. Er wordt onder meer een meditatie gehouden, we zullen enkele liederen zingen en nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. De avonden beginnen om 19.15 uur. U bent van harte welkom. Voor mensen die niet in staat zijn om deze avonden bij te wonen, maar graag via internet of de kerkradio met ons mee willen luisteren, is een liturgie beschikbaar.

Graag aanmelden via: dhr. Van Tilburg: w.tilburg2@chello.nl, telefoon 0184-410857 of dhr. Westerduin: rg.westerduin@gmail.com, telefoon 0184-423151