Stille Week – Grote Kerk Sliedrecht

Evenals voorgaande jaren worden er in de “Stille Week” voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen, bezinningsavonden gehouden in de Grote Kerk van onze Hervormde Gemeente Sliedrecht met als thema: “Jezus volgen”.
Van maandag 26 maart t/m donderdag 29 maart is er elke avond een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is en ongeveer een uur zal duren.
Er wordt ondermeer een meditatie gehouden, we zullen enkele liederen zingen en nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.
De avonden beginnen om 19.15 uur.
U bent van harte welkom.
Voor mensen die niet in staat zijn om deze avonden bij te wonen, maar graag via internet
of de kerkradio met ons mee willen luisteren, is er een liturgie beschikbaar.
Graag aanmelden via de heer Van Tilburg: w.tilburg2@chello.nl telefoon 0184 410857
of via de heer Westerduin: rg.westerduin@gmail.com telefoon 0184 423151

Commissie Stille Week