Stille Week wijken 1 en 2

We gaan zondag 28 maart de Stille Week in. Een week van verstilling.
Stil worden om iets te proeven van wat de Heer voor ons heeft gedaan. Onvoorstelbaar! Om ons te helpen ons in stilte te verwonderen over de liefde van de Here Jezus worden gemeentebrede, wijkoverstijgende bezinningsavonden gehouden.
Vanaf maandag 29 maart hopen we elke avond van 19.15 tot 20.00 uur samen te komen in de Grote Kerk. Dit jaar is het thema: ‘Zie uw koning’. We hopen op en bidden om goede en gezegende uren.
Voor onze wijken zijn op alle avonden vijftien plaatsen in de Grote Kerk beschikbaar. Schroom niet u aan te melden.