Studiemiddag

Donderdag 14 oktober hoopt ds. M.H. Vastenhout  in Amersfoort een studiemiddag bij te wonen over Geloof en Duurzaamheid. Deze middag wordt georganiseerd door A Rocha Nederland en door de projectgroep ‘Eenvoudig leven’. Hij is erg benieuwd naar wat deze middag geboden zal worden. Zijn afrondende paper voor de cursus over ethiek die hij  dit jaar volgde voor zijn Permanente Educatie gaat ook over de plaats die bezinning op ethische kwesties rond de schepping in de gemeente inneemt. In dat kader is deze middag een mooie verdieping.
Overigens is de middag niet alleen bedoeld voor predikanten. Wie geïnteresseerd is, kijk nog even op www.arocha.nl/nl/studiemiddag-predikanten-2021/ en meld je aan.