Sulawesi – Tsunami-Tsunami !

Aankondiging: Waarschijnlijnlijk staan de indringende beelden uit Sulawesi (Indonesië) ook op uw netvlies. Noodkreten bereiken onze huiskamer en onze Diaconie. Krijg geven wij u kennis van de komende doelcollecte van d.v. zondag 28 oktober aanstaande welke zal worden bestemd voor de slachtoffers van de Aardbeving en de Tsunami in Sulawesi. Met de recente berichten van jonge christelijke slachtoffers alsmede de uitzending van ds Vogelaar (zie onze website) komt de ramp dicht bij ons. Wrang was de afweging tijdens de laatste diaconie vergadering …. een doelcollecte voor de Orkaan slachtoffers in de Filipijnen of het natuurgeweld in Sulawesi. Voor de Filipijnen konden we € 2.500,- uit het noodfonds als steun verlenen. Via de genoemde doelcollecte (28 okt) voor Sulawesi doen wij graag een beroep op een ieder van ons. U ontvangt in het komend Kerkblad meer informatie. Laten wij zorg dragen voor de medemens en laten we stil staan bij Openbaring, Gods Vrederijk komt dichterbij.

Namens de diaconie, Huib Visser