Sursum Corda en Ichthus  zingen in de Beth-El kerk

Op zaterdag 23 september zingen het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg en het Christelijk gemengd koor Sursum Corda onder leiding van Edwin van Dijk in de nieuwe Beth-El kerk aan de Kerkbuurt 72. De aanvang van deze avond is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Naast de koren verlenen Gert-Jan Scherff (piano) en Martin Mans (orgel) hun medewerking. Ds. K. Hoefnagel doet de opening en sluiting.
Er wordt gecollecteerd voor het Wycliffe Comité ‘Licht voor Azië’. Johan en Anne werken in Zuidoost-Azië en doen daar Bijbelvertaalwerk.
Aan de uitgang is er een collecte voor de onkosten.
Voor meer informatie zie www.mannenkoor-ichthus.nl.