Synode 400 jaar

Volgende week zondagmiddag en zondagavond staan we in de leerdienst stil bij de synode van Dordrecht die 400 jaar geleden gehouden is. De catecheselessen hebben me geïnspireerd tot het voorbereiden van een preek. God heeft mensen verkoren zonder te letten op hun werken. Die belijdenis riep 400 jaar geleden het nodige verzet op. Toch zijn deze woorden juist nagesproken op de synode van Dordrecht. In de leerdienst stellen we de vraag of het wel rechtvaardig is dat God op deze manier verkiest (vgl. Rom. 9: 14). De Dordtse Leerregels zijn opgenomen in de belijdenisgeschriften van de kerk. Bovendien is de synode van Dordrecht van grote betekenis geweest voor ons land en onze kerk. Toch zou ik me kunnen voorstellen dat u of jij niet direct enthousiast bent over de invulling van deze leerdienst. Graag wijs ik dan op de tweedelige documentaire van de Evangelische Omroep die is uitgezonden in de serie ‘God in de lage landen’. De documentaire heet ‘Synode van Dordrecht’. Het bekijken van deze documentaire kan helpen om met meer zegen de dienst van volgende week mee te maken.