Synode

Vrijdag 21 en zaterdag 22 april isĀ  er vergadering van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk. Het zal mijn laatste bijeenkomst zijn. Sinds 2011 ben ik
onafgebroken bij de zittingen geweest, eerst bijna zeven jaar als lid, hierna als adviseur vanwege mijn voorzitterschap van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB). Na hierin gedurende drie periodes van elk vier jaar zitting gehad te hebben, was het tijd om het stokje over te dragen. Het was goed om in landelijk verband te participeren.
Ik geloof dat het een win-winsituatie was.
De synode heeft wat aan inbreng vanuit de plaatselijke gemeente, terwijl onze gemeente baat gehad heeft, zeker in de coronatijd, van de korte lijntjes.
Er is in onze kerk veel in beweging.
Zeker ook met betrekking tot het ambt en de grote nood waarin de kerk verkeert vanwege de vele (komende) vacatures. We dragen onze kerk op aan de Heer van de Kerk, die voor haar zal zorgen.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink