Tegemoetkoming energiekosten e.a.

Begin dit jaar startte de actie t.b.v. gemeenteleden die vanwege sterk oplopende energieprijzen en andere extra kosten in de knel komen met basisvoorzieningen. De vraag blijft: zijn de energiekosten nog te betalen of is er onvoldoende voor het nodige levensonderhoud?
In de media vernemen we dat mensen in de knel of in de kou komen. Als diaconie voelen we ons verlegen, omdat we nog geen echte grip hebben op de mogelijke nood in onze gemeente. De komende tijd zal de diaconie diverse keren aandacht vragen voor deze verlegenheid. Er is extra (financiële) ondersteuning mogelijk voor hen die niet goed rondkomen. Hiervoor heeft de diaconie een fonds gevormd.
Alle huishoudens met een eigen aansluiting krijgen in november en december een vaste energiekorting van € 190,- per maand. Dat bedrag van totaal € 380,- wordt direct verrekend op de energierekening door de energieleveranciers. Omdat deze regeling geen maatwerk biedt, wil de diaconie graag een actie organiseren voor een eerlijkere verdeling; mensen die de energietoeslag kunnen missen, dragen (een deel) van het bedrag af ten behoeve van mensen die een (grotere) bijdrage nodig hebben. Delen verrijkt zowel gever als ontvanger en zorgt voor meer onderlinge verbondenheid. U kunt de bijdrage of een gedeelte daarvan ter beschikking stellen aan een ander die tekortkomt. Dan vragen we u om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL25 RABO 0359 3227 19 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van ‘tegemoetkoming energiekosten’.
Bent u lid van onze gemeente en kunt u juist wel wat ondersteuning gebruiken in deze dure tijden, omdat uw energierekening enorm hoger is geworden of dat de duurder wordende boodschappen u verplichten moeilijke keuzes te maken? Of weet u iemand in uw omgeving die dit betreft? Wij kunnen u ondersteunen met een extra bijdrage. Schroom niet! Maak het kenbaar bij de diaconie via het e-mailadres: diaconie@hervormdsliedrecht.nl of neem contact op met diaken Jacques de Groot, 0184-41 82 18. Voel u vrij om u te melden en weet dat uw gegevens niet worden gedeeld. Overigens hebben tienduizenden Nederlanders de energietoeslag van € 1.300,- (nog) niet aangevraagd, terwijl zij daar wel recht op hebben. Via deze link: socialedienst drechtsteden kunt u de website van de gemeente bezoeken en nagaan of u hiervoor in aanmerking komt. Tot uiterlijk 31 december 2022. Lukt het niet om de aanvraag te voltooien? Of zijn er bepaalde dingen bij de aanvraag onduidelijk? Of zijn financiële hulp of advies op dit vlak welkom voor u, dan vragen we u contact op te nemen met een van de diakenen.
Laten we zo met elkaar een gemeente zijn die op elkaar let en zorg voor elkaar draagt.