Ten slotte

In het blad Petrus is een mooi interview te lezen met Beatrice de Graaf. Ze zegt daarin o.a.: ‘Ik heb de kerk nodig, vooral als ik het niet meer weet. Soms ben ik ook ontredderd. In de kerk word ik weer in de ruimte gesteld, te midden van verwarring.’

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout