Ten slotte

Het is een zegen om met elkaar te kunnen toeleven naar de Stille Week en Pasen.
Elders kunt u lezen welke (bijzondere) diensten en vieringen er deze dagen zijn.
Dat we in vrijheid en vrede kunnen samenkomen spreekt niet vanzelf, als we denken
aan vele broeders en zusters elders. Daarom tellen we onze zegeningen, en houden
tegelijk de wereldwijde kerk in onze gedachten en gebeden.

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout