Ten slotte

Voor u gelezen:
Vrij om te zijn
De uitdaging voor ons is om te buigen voor God. Om te erkennen dat alleen wat Hij over ons zegt werkelijk waar is. Elke gedachte die wij over onszelf hebben mogen we dan ook aan Zijn waarheid toetsen. Romeinen 12: 2-3 zegt hierover: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.’
En hoe spannend het ook is om de controle los te laten, we mogen leren dat God te vertrouwen is.

Met vriendelijke groet, Paul Passchier