Tenslotte

Naar aanleiding van de preek van zondagavond van ds. N. van den Houten:

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

Kneed mij, Here God,
ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.