Terugblik DAC avond 17 januari

Als Diaconale Adoptie Commissie kijken we met dankbaarheid terug op de avond voor sponsors en belangstellenden op 17 januari jl. De avond was belegd in samenwerking met Woord en Daad. Nadat we van gehoord hadden over de werkwijze bij het sponsorprogramma, hebben we geluisterd naar het indrukwekkende verhaal van ex. sponsorkind Kate Micosa uit de Filipijnen. Zij vertelde ons een en ander uit haar leven, hoe ze is opgegroeid, en hoe ze door het sponsorprogramma kon zijn wie ze nu is. Ze heeft een baan als secretaresse, en volgt een bachelor Business Administration and Finance.. Meest indrukwekkend was wel dat ze mocht vertellen dat ze ook mede door het sponsorprogramma de Heere Jezus mocht leren kennen als haar persoonlijke Verlosser. Ze benadrukte nog eens extra het belang van sponsoring. De avond werd goed bezocht door sponsors en (nog) niet sponsors. Als het verhaal van Kate u aanspreekt, en ook graag een kind een toekomst wil geven, neem dan contact op met een van de commissieleden, of stuur een mail naar mariusvanwijk@outlook.com. De DAC heeft ook nog een aantal kinderen die voor rekening van de commissie komen. Ook daar kunt u een keus uit maken. We informeren u graag.

Namens de DAC:
Marius van Wijk 06-44532173
Theo de Jong
Hans van der Aa