Terugblik en opbrengst tijdcollecte

Inmiddels is de tijdcollecte een maand achter de rug. In dit bericht geven we u de opbrengst weer en geven we een korte terugblik. 168 gemeenteleden gaven via de collecte hun tijd aan één van de openstaande vacatures. Daarnaast gaven nog eens 26 mensen een eigen doelbesteding van hun tijd aan. Al met al bijna 200 mensen die via deze collecte tijd hebben gegeven. We zijn u daar zeer dankbaar voor.

Met deze opbrengst kunnen diverse clubs en commissies weer verder met nieuwe leden of deelnemers. We hebben alle namen doorgespeeld aan de betreffende contactpersonen en hen gevraagd binnen twee weken contact op te nemen. Dat betekent dat als u tijd gegeven hebt voor één van de vacatures, er als het goed is inmiddels contact met u is opgenomen. Als dat niet gebeurd is, zal dat zeer binnenkort gebeuren. We hopen dat we hiermee niemand vergeten zijn. Mocht er toch iets tussendoor geglipt zijn, laat het ons dan vooral weten.

Het was prachtig om de opbrengst te verzamelen en weer verder te kunnen verspreiden. Het was ook mooi om te lezen aan welke zelf geformuleerde doelen sommigen hun tijd gaan geven. Van het aanbieden van bestuurlijke ervaring tot het bezoeken van een Koerdische vrouw. Of iemand die bidt voor de wijk in ’t Middelpunt. En wat te denken van een vijfjarig gemeentelid die een kwartiertje per week gegeven heeft om de koster te helpen met het opruimen na de dienst en diakenen met de zakken opruimen. Schitterend toch om zo allemaal een steentje bij te dragen in de dienst van het Koninkrijk.

Het viel ons ook op dat sommige gemeenteleden rondom deze collecte zich richting ons verontschuldigden dat ze geen tijd konden geven door persoonlijke omstandigheden. Maar het is natuurlijk niet aan ons om daar iets over te zeggen. We hopen dat iedereen deze collecte (en alle andere collectes) biddend bij God neerlegt en zo ook rust mag ervaren over zijn of haar gift.

Wim van Tuijl en Ronald Kornet.