Terugblik gemeenteavond wijken 1 en 2

Een korte terugblik van een ontmoeting van betrokken gemeente leden op woensdag 21 maart jl.
Na een uiteenzetting over de context en achtergronden van het Heilig Avondmaal dachten we samen na over wat de beleving is bij de viering, als gemeente, maar ook wat het persoonlijk met je mag doen, zowel in het nu als ook in de toekomst. Na de pauze werd er informatie gewisseld over de organisatie van de beide wijkkerkenraden: de vorming van de gezamenlijke kleine kerkenraad teneinde de vergaderdruk te verminderen en snellere besluitvorming te bevorderen, en het voorkomen van grote verschillen tussen de wijken. Zo kan meer aandacht aan de gemeente worden gegeven. Duidelijk werd dat het nodig is dat we ons in het komende seizoen op het gebied van beleid gaan concentreren op de invulling van het ouderenwerk en wijkgericht werken (dat is op niveau van de wijk op een andere manier aandacht hebben voor elkaar), om ons als gemeente dichter bij God en bij elkaar te brengen. Het jeugdwerk is in handen van een groep enthousiaste mensen, die het vertrouwen hebben van de beide kerkenraden. Ook hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid. We streven er naar om de gaven die gemeenteleden hebben in te zetten voor de opbouw van de gemeente, waarbij de kerkenraden een stimulerende en coördineerde rol hebben. Er zullen daartoe werkgroepen worden gevormd, bestaande uit gemeenteleden en kerkenraadsleden. Samen dragen we verantwoording voor de opbouw van de gemeente. Als kerkenraden kijken we uit naar wat dit ons als gemeente mag brengen.