Terugblik gemeenteavond

Wij zijn dankbaar voor de gemeenteavond die gehouden is waarop wij het voorstel voor het zingen in de eredienst hebben kunnen presenteren. Uit de ontvangen reacties hebben wij opgemaakt dat met het voorstel zoveel mogelijk recht is gedaan aan het geheel van de gemeente. Dit geeft ons vertrouwen om hiermee verder te gaan. Zoals gezegd hopen de kerkenraden in april een besluit te nemen.

De hoofdlijn van het voorstel bestaat uit de kernwaarden voor de eredienst en de verdeling van de gewijzigde en ongewijzigde diensten. Zoals we in een schema hebben laten zien, hebben op de reguliere zondagen de vroege diensten (9.00 en 16.45) een ongewijzigde liturgie en de late diensten (10.45 en 18.30) een gewijzigde liturgie. De wijziging betreft dan een selectie van maximaal twee andere psalmen/liederen uit de bundel ‘Weerklank’. Er is gezegd dat het schema in eerste instantie wel even wat denkwerk vraagt. Wij zullen er alles aan doen om het zo eenvoudig en helder mogelijk te maken. De volledige informatie van het gepresenteerde voorstel volgt binnenkort. Als u belangstelling hebt voor de presentatie die op de gemeenteavond gegeven is, dan kunt u die opvragen bij een van de beide scriba’s.

Zowel voor als tijdens de gemeenteavond hebben we reacties ontvangen waaruit blijkt dat de gang van zaken in de afgelopen maanden veel heeft losgemaakt in de gemeente. In de komende periode zullen we als kerkenraden de tijd nemen om terug te kijken op dit proces. Het is ons gebed dat we met elkaar onder de zegen van de Heere in eenheid verder mogen bouwen aan Zijn gemeente in Sliedrecht.

Namens de kerkenraden, Rutger van den Berg en Jaap Braaksma.