Terugblik gemeenteweekend 2013

Met veel genoegen kijken we terug op een geslaagd weekend.
Vrijdag heeft een groep muzikale jongelui de sing-in begeleid; ds. Van de Veen heeft
het weekend geopend met als thema ‘Leven met Lef’; ook de bekende vuurkorven
waren weer aanwezig. Menig marshmallow en knakworstje is verorberd.
Zaterdagmiddag begonnen de fietsers van de lange tocht al  vroeg aan hun missie,
aansluitend kwamen de fietsers van de korte route en uiteraard waren een groep
kinderen op de kinderspelen afgekomen. Er was heel wat te doen voor hen en de
middag had diverse leuke en lekkere verrassingen.
In de loop van de middag kwamen al wat meer mensen een kijkje nemen op het
IJsbaanterrein en het zonnetje zorgde voor een prettig bbq-klimaat.
Ruim 300 mensen hebben deelgenomen aan de maaltijd; vele gesprekken zijn gevoerd
en ontmoetingen met gemeenteleden die nog niet bekend waren hebben plaatsgevonden.
Uiteraard was er ook tijd voor sportiviteit! Alle voet- en volleyballers hebben hun
best gedaan om de fel begeerde eerste plaats met  slagroomtaart te behalen.
Op zondag heeft ds. Klaassen in de preek invulling gegeven aan ‘Leven met Lef’,
tijdens de preekbespreking is het thema verder uitgediept.
Heeft u suggesties voor het volgend seizoen? Geef ze door via de mail. Zou je
ook willen meewerken aan de voorbereidingen van een volgend weekend, laat het
ons weten op het genoemde mailadres.
Wij willen iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft
geleverd aan het slagen van het weekend.
Sion, Ton, Hetty, Mieke, Amerens, Willeke, Alice