Terugblik kinderbijbelfeest

Het KinderBijbelfeest ligt weer achter ons. We hopen dat we met recht kunnen terugkijken op twee gezegende dagen feest en een gezellige, gevulde koffietent op het kerkplein.
We zijn in ieder geval dankbaar dat we tijd en gelegenheid hadden om zoveel kinderen te vertellen over het thema ‘Alles Andersom’. De Heere Jezus stond centraal op beide dagen: Hij is degene die alles andersom maakt! Hij roept mensen op zich om te keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt. Jezus is alles. Hij is de Redder, de Koning die God de wereld geeft. En als de kinderen Jezus beter leren kennen, ontdekken ze dat Hij ‘alles’ is wat je nodig hebt. En dan ga je ook anders kijken naar jezelf en de mensen om je heen. De weettekst die de kinderen geleerd hebben is Markus 10: 43b en 45. Op dag 1 hoorden de kinderen over Jezus in de tempel (Lucas 2: 41-52) en op dag 2 hoorden ze over de vier mannen die hun zieke vriend door het dak laten zakken (Markus 2: 1-12). De dagen sluiten we komende zondag af in de morgendiensten. In de Grote Kerk zullen na afloop ook lekkere broodjes met koffie/thee/fris klaar staan. Blijf zeker even ‘plakken’ om elkaar te ontmoeten en na te praten. Er zullen een dezer dagen foto’s verschijnen op www.echtbelangrijk.nl. Zijn er vragen, verloren voorwerpen of wat dan ook, mail gerust naar
kinderen@echtbelangrijk.nl.