Terugblik (kinder)bijbelweek

De Bijbelweek is alweer voorbij, er is veel gebeurd. Het was een goede week met veel bezoekers op de bouwplaats. Er was een fijne sfeer en er waren goede gesprekken. Foto’s zijn te vinden op www.echtbelangrijk.nl.

De week begon met de bidstond op zondagavond. Dit jaar in het Dienstgebouw, na de avonddienst. We stonden kort stil bij het thema en vroegen God om zegen en bescherming tijdens de Bijbelweek.

Thema-avond
Maandagavond hebben we stilgestaan bij het thema ‘Vergeving, laat jouw gevangenis vrij’. Johan Botha (vertaald door Bart Ridderhof) sprak over vergeving. Hij legde uit dat vergeving een kernbegrip is in het Onze Vader. Vergeving geven kan heel moeilijk zijn. Vergeving ontvangen ook. Zowel onderling als tussen ons en de Heere. Maar we mogen zien op de Heere Jezus Christus. Hij biedt ons Zijn vergeving aan en ging ons voor in het vergeven. Hierbij hebben we ook lessen getrokken uit het leven van Jozef. De muzikale bijdrage werd verzorgd door Christian Verwoerd. Al met al kijken we terug op een gezegende avond. Het is ons gebed dat de boodschap tot blijvende zegen mag zijn.

ICS, Jacco de Koning

Zangmiddag
De zangmiddag in de Bijbelweek vond dit jaar plaats op woensdagmiddag. Ongeveer 130 bezoekers, inclusief een ploeg vrijwilligers, waren aanwezig. Ieder jaar blijkt dat deze middag in een behoefte voorziet. De bezoekers genoten van de liederen, de gesproken teksten van Rianne Stouten en de begeleiding door Gijs Zonnenberg en Wim Wiersma. Ook het zingen van Luc, Floortje en Eva werd erg gewaardeerd. Het thema was ook op deze middag ‘De Bouwplaats’. God bouwt aan Zijn plan met ieder van ons en “In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om u een plaats te bereiden.” Deze laatste tekst kregen de bezoekers mee, als aandenken aan deze middag.

Ria de Mul

TienerBijbelWeek
De tieners hadden dit jaar hun eigen tent op het IJsbaanterrein. Met ruim 80 tieners erg praktisch en gezellig.

Dinsdag hebben we, geïnspireerd door het Bijbelverhaal van de toren van Babel, een musical voorbereid en ’s avonds opgevoerd.

Woensdag stonden we stil bij het verhaal van Gideon, hebben we zelf een kruik gemaakt en ’s avonds een bosspel gedaan in het Alblasserbos.

Donderdag zijn de tieners langs geweest bij diverse mensen om spullen op te halen en zelf een kerk te bouwen,  we hebben nagedacht over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer en ’s avonds was Joany Muskiet met een aantal rappers op bezoek om onze muzikale horizon te verbreden. Een zeer geslaagde week met veel mooie ontmoetingen met de tieners.

WTE,

Johan Stam

Gevonden voorwerpen
Er zijn enkele gevonden voorwerpen: zwarte paraplu, bruine meidenschoenen, spijkerbroek maat 134, rode trui (Converse) maat 116, blauwe jas (Hema) maat M. Graag bellen met 0654247411.

In het Dienstgebouw hangt nog een kinderjas, blauw buiten, oranje binnen. Tel. 0184412626 (koster).

Er is een groene jas kwijt (Shoeby) (zie foto).

Familie de Bruin heeft deze in maat 128, maar zoekt de jas in maat 140. Wie heeft de verkeerde maat meegenomen?

Graag bellen met 06111025866.

Terugkijkend mogen we Hem danken dat deze mooie week in en voor Sliedrecht er was!

Bidt u mee om een zegen over alles wat gezegd en gedaan is? En blijven we ook ná de Bijbelweek in woord en daad getuigen van onze Redder, Jezus Christus. Want: “Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” (1 Korinthe 3: 11)

Namens de ICS,
Jolanda Lock