Terugblik Late Summer Fair/ Open Monumentendag 2018

Terugblik Late Summer Fair/ Open Monumentendag 2018

Na een periode van intensief brainstormen en voorbereiden kijken we terug op een bijzonder weekeinde. Er is enorm veel werk verzet door een groot aantal mensen om onze Grote Kerk een positief middelpunt te laten zijn op de fair. We hebben de gelegenheid gekregen om te laten zien wat wij in dit gebouw beleven, belijden, geloven en delen. Lang geleden kreeg Paulus een visioen om het Evangelie in Europa te verkondigen en nu kregen wij de kans dit opnieuw door te geven. Met de bijzondere tentoonstelling van kunstwerken gemaakt door 22 mensen uit onze 4 wijken was er vol op gelegenheid in gesprek te komen met bezoekers. En dat zijn er nogal wat geweest!
Velen hebben op het terras koffie gedronken met iets lekkers erbij. Vanwege grote drukte moest een nieuwe voorraad opgehaald worden. Mensen van de evangelisatie zaten erbij voor een praatje en een luisterend oor. De opbrengst van de boekenverkoop en het terras was € 600,- (geweldig). Dit wordt bestemd voor het op dit moment bekende plaatselijke project voor Amy de Wit. Zij hoopt 20 september in Barcelona geopereerd te worden. Laten we als gemeente ook bidden voor Amy en de mensen die bij haar horen.
Met muziek hebben we God de lof mogen brengen. Organisten hebben het orgel bespeeld en Rianne Stouten heeft muzikale invulling gegeven aan Handelingen 16. Met meer dan 130 mensen hebben we heerlijk gezongen.
Door diverse gemeenteleden is er voor de medewerkers iets lekkers voor bij de koffie gebracht. Fijn dat er ook op deze manier wordt meegeleefd. We voelen ons rijk dat er mensen aanwezig waren die gedurende de hele dag de activiteiten voor Gods aangezicht hebben gebracht. Bijzonder fijn dat ds. G.J. Mink zondagmorgen de dienst in het thema van de Open Monumentendag heeft voortgezet. Wat hebben we zo kansen gekregen om missionair te zijn.
We willen iedereen die betrokken is geweest bij de organisatie oprecht dank zeggen. Het was meer dan goed en mooi om zo samen bezig te zijn in Gods wijngaard. Dank aan God die energie en enthousiasme heeft gegeven. We bidden om zegen over wat is gelezen, gesproken, gehoord en gezongen. Goed nieuws: er is hoop voor Europa!

Leendert Hofman en Paula Redelijkheid