Terugblik op afgelopen zondag….

Als samengekomen gemeente gevoed en toegerust afgelopen zondag…
Het was fijn om zondagmorgen vanuit Psalm 77 door ds. Meijer bemoedigd te worden als gemeente, levend in onzekere en complexe tijden. ‘Er is een God die hoort’. Prachtig liep de dienst uit op de lof aan onze God met de woorden van gezang 864: ‘Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren, zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al ’t goede nu en in eeuwigheid.’
’s Avonds hielden we de tweede themadienst in de serie over het volgen van Jezus in het alledaagse leven. Juist in die complexe wereld, vol onzekerheid, zouden we ons lam kunnen laten slaan. ‘Wat kan ik nu in feite betekenen?’ Nou, meer dan genoeg. Juist in het gewone, het alledaagse, het misschien voor het oog kleine. Zo zijn we geroepen om, in het spoor van onze Schepper en onze Redder, de dingen die we doen góed te doen.
Daar zoomden we in de dienst op in. Voor wie ’s avonds verhinderd was, of door de hitte de gang naar de kerk niet maakte, gelukkig is er Youtube, en ook de kerkapp, waar de tekst van de preken in deze serie terug te vinden zijn.

Leven we als verspreide gemeente ons alledaagse leven…
Graag deel ik de tekst van het kernachtige gebed waarmee we de preek zondagavond eindigden.
‘Vader, verleen mij vandaag Uw wijsheid, uw kracht, uw Geest, om mij te helpen alles wat ik doe te doen voor Ú. Laat het helpend zijn voor anderen.
Geef mij een dankbaar hart, en laat Uw naam geprezen worden.’
Een gebed om elke morgen onze dag mee te beginnen, zeker om te beseffen dat het volgen van Jezus óók alles te maken heeft met het góed doen van alles waar we toe geroepen worden.
‘Goed’ dat wil zeggen: met het welzijn van de ander, en van Gods schepping voor ogen.
Tot Gods eer. In Zijn spoor als Schepper brengen we als rentmeesters orde aan, voorzien we in wat nodig is, scheppen we vreugde, en creëren we schoonheid.

Een mooi lied om in dit licht te beluisteren is het ‘Gebed voor de werkdag’ van Sela.
Laat al mijn werk (betaald, onbetaald, mantelzorg, school etc! ) gezegend zijn en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei; breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt. Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
Laat al mijn werk geheiligd zijn, een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn; een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij, tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon, tot aan de dag dat Christus komt.