Terugblik op de muzikale avond en afscheid van Arjan Versluis

We kijken met dankbaarheid terug op de drukbezochte muzikale avond op vrijdag 22 maart. Niet alleen werd er prachtige muziek gemaakt door onze 7 organisten op orgel
en piano, ook haalden we een mooi bedrag op voor Stichting OpenDoors: € 1750,-.
Arjan Versluis nam op deze avond afscheid als organist van de Hervormde Gemeente
Sliedrecht. Uit handen van Kerkrentmeester Van der Sluijs ontving hij een bijzondere erkenning: het draaginsigne in brons van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer
in de Protestantse Kerk in Nederland. Arjan was bijna achttien jaar organist in de Hervormde Gemeente. Hij heeft het Naberorgel van de Sliedrechtse Grote Kerk recent verruild voor het Bätz/Witte-orgel van de Grote Kerk in Gorinchem.
Na zijn intense afscheidswoorden stond een lange rij voor hem klaar om hem te bedanken voor zijn jarenlange trouw als bevlogen organist.
Met de opbrengst van de collecte en diverse giften ondersteunen we Arjan Versluis. Hij
zal tijdens de Muskathlon hardlopen voor OpenDoors in Zuid Korea 2019. Als u nog niet
in de gelegenheid bent geweest om te doneren kan dit door gebruik te maken van rekeningnummer NL82 RABO 0168 4451 90 van Stichting Vrienden van Gerechtigheid. Vermeld hierbij uw naam, en de naam van de deelnemer voor wie u doneert.
Met vriendelijke groeten namens het organiserend comité,
Jan Willem Westland