Terugblik op de zendingsdienst van 22 oktober

Afgelopen zondag 22 oktober hebben wij als gemeente familie Vogelaar uitgezonden naar Sulawesi in Indonesië. Dankbaarheid overheerst bij ons n.a.v. de bijzondere dienst met als thema ‘Zending Anno 2017’. Nadat Laurens Jan en Lourina een korte presentatie hadden gegeven over wat zij gaan doen, werd er nog nagepraat onder het genot van koffie, thee en limonade. De komende tijd staat voor hen in het teken van voorbereiding en studie. Uiteraard willen wij u/jullie op een juiste manier informeren over de vorderingen en werkzaamheden van Laurens Jan en Lourina. In het vorige Kerkblad en op de website stond al iets over de twee rekeningnummers waar u uw giften naar kunt overmaken.
Dat schept een beetje verwarring en wij willen het graag zo duidelijk mogelijk voor u maken, zodat ook duidelijk wordt hoeveel giften er voor familie Vogelaar ingezameld worden.
Wilt u de machtigingskaart die aan de folder van de GZB toegevoegd is in de daarvoor bestemde doos in de Maranathakerk stoppen (de doos staat goed zichtbaar opgesteld).
Op deze manier kunnen wij ook voor u inzichtelijk maken welke giften er worden gegeven. Als zendingscommissie zullen wij er voor zorgen dat de machtigingskaart bij de GZB terecht komt. Indien u uw giften liever overmaakt via ons eigen rekeningnummer, dan
kunt u uw gift overmaken op rekeningnr. NL25FVLB0226123154 o.v.v. uitzending familie Vogelaar.

Hartelijke groet, Zendingscommissie wijk 1-2
Peter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg, Wim van Tuijl