Terugblik op de zendingsdienst

Het was mooi om zondagavond ds. Vogelaar te kunnen ontmoeten in de zendingsdienst. Op bevlogen wijze vertelde hij over hun leven en werk op Sulawesi, waar ze werken met de GPIL, de protestantse kerk op dat eiland. Mooie verhalen over hoe God ook daar werkt, en ook eerlijke inkijkjes in de moeilijke situaties die het leven als zendingswerkers óók kenmerken. Hopelijk heeft deze dienst onze betrokkenheid als gemeente bij dit deel van de wereldkerk verdiept. Drie manieren om die betrokkenheid vorm te geven kwamen langs: meebidden, meegeven, meeleven. Volg Missie Sulawesi via de berichten van de zendingscommissie in het Kerkblad, de Kerkapp en de website. Of kijk op  de website van de GZB over Projecten, werkvelden en de zendingswerkers, waar ook de websites van de diverse zendingswerkers zijn te vinden.

En misschien heeft deze dienst er ook wel toe geleid dat je bent gaan nadenken over de vraag of zendingswerk in Gods Koninkrijk iets voor jóu zou kunnen zijn. Ga er niet te snel vanuit dat dit niet voor u of jou geldt. Ds. Vastenhout staat er uiteraard voor open om hier eens met je over door te praten!