Terugblik op zondag 17 mei

‘Hoed mijn schapen’
Afgelopen zondag werden Peter Kraaijeveld en Carina de Rijke als nieuwe ambtsdragers bevestigd. In onze gedachten was ook Sjanie Sterrenburg erbij, die vanwege ziekte op een later tijdstip bevestigd zal worden. Leidraad tijdens de dienst was Johannes 10: ‘De goede Herder’. Een bekend verhaal, maar ook steeds weer met nieuwe elementen.
Ik moest terugdenken aan de tijd dat onze kinderen nog klein waren en we de Paasvakantie vaak in Drenthe doorbrachten op een boerderij. Drenthe staat bekend om zijn heidevelden en schaapskuddes. Leuk om daar met je kinderen naartoe te gaan. De boer bij wie wij verbleven was ook een schapenboer. Op een gegeven moment werd ik ’s nachts uit m’n bed getrommeld, met het verzoek om te
helpen bij de geboorte van een lammetje. Nog nooit had ik zoiets gedaan, maar de boer sprak zijn vertrouwen in me uit en zei dat hij me zou begeleiden. Met zijn aanwijzingen heb ik het lammetje zodanig gedraaid, dat het geboren kon worden. Een emotioneel, mooi en dankbaar moment! Daarna kwam deze situatie nog regelmatig voor en het was altijd weer een moment van dankbaarheid wanneer zo’n jong lammetje daarna levend in het hooi lag en door z’n moeder schoongelikt werd. Het ging ook een keer mis, het lammetje kwam dood ter wereld. We hebben het helaas niet altijd in de hand.
Jaren later kwam het verzoek of ik blokouderling wilde worden. Ook iets wat ik nooit had verwacht en wat behoorlijk beangstigend is, maar zoals ik toen in Drenthe op de boer kon vertrouwen en er niet alleen voor stond, zo kon ik nu op God vertrouwen en wist ik dat Hij me niet in de steek zou laten. Er zijn in het pastoraat zoveel mooie en bijzondere dingen gebeurd dat ik er in dankbaarheid op terug kijk. Ook al gaat het niet altijd zoals je zou willen, je kunt erop vertrouwen, God gaat met je mee. Dit geldt voor onze nieuwe ambtsdragers, degenen die al korter of langer in die functie staan en het kan beaamd worden door hen die afscheid namen. Jezus is ‘de goede Herder’ en onder Zijn zegenende handen mogen we als Zijn uitgezondenen zorg dragen voor een stukje van Zijn kudde. Niet altijd makkelijk, maar machtig mooi!