Terugblik overstapdienst

We mogen als gemeente terugkijken op een bijzondere zondag. ’s Avonds een Revivaldienst gericht op de jongeren, en ’s morgens de overstapdienst waar we met
een mooie groep tieners de overgang van kindernevendienst naar huiscatechese en tienerwerk, en van de basisschool naar de middelbare school markeerden.
De toerusting voor deze jongeren en tieners vond plaats ‘in de kring van Gods gezin’,
en had alle leeftijden iets te zeggen. Reden tot dankbaarheid! We delen een mooie
foto van de 11 tieners, en ook de teksten die hen vanuit de leiding van de kindernevendienst werden meegegeven.
– Silas Breedveld: ‘Maak mij, Heer, uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan’
(Psalm 25: 4);
– Owen Gort: ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog’ (Psalm 32: 8);
– Mart Hilgeman: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’
(Psalm 119: 105);
– Julian de Jong: ‘Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u’ (Psalm 143: 8);
– Jonathan van Kempen: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden’ (Jesaja 43: 4);
– Stefan Noordegraaf: ‘Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken’ (Jeremia 31: 3);
– Levi van Oord: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde’ (Johannes 15: 9);
– Merle Tanghé: ‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser’ (Psalm 91: 4);
– Jesper Vastenhout: ‘U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen’ (Sela);
– Louise Vermeer: ‘Uw goedheid en Uw liefde Heer, Volgen mij altijd. En ik mag heel dichtbij U zijn. Tot in eeuwigheid’ (Marcel&Lydia Zimmer);
– Sil van de Wetering: ‘Ren naar Zijn wijd open armen, daar is genade voor jou. Dans zonder last op je schouders. Daar is genade’ (Opwekking 862).