Terugblik SING-IN


Vrijdag 24 januari jl. hebben wij vanuit Reflektor een sing-in georganiseerd in samenwerking met ShirEl en de Paksband.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond met als thema Naastenliefde. We hebben met elkaar mogen zingen tot eer van God. Tijdens de sing-in hebben we beelden gezien van Agnulli Dei, een huis in Roemenië dat nu ingericht is als bejaardenhuis. Om dit bestaansrecht te bieden, hebben zij extra financiële steun nodig. De opbrengst van de fietsmarathon die we op 16 en 17 mei gaan houden, zal ook volledig naar dit huis gaan. De collecte die voor dit doel gehouden is tijdens de sing-in heeft al een eerste mooie opbrengst. Met elkaar hebben we € 826,67 opgehaald. We willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken hiervoor!
We hopen dat we dit enthousiasme met elkaar vast kunnen houden en dat we met een flink aantal deelnemers aan de fietsmarathon dit bedrag op kunnen hogen. We willen omzien naar onze naasten in Roemenië en ook hen een prettige oude dag bieden.
Een ieder kan zich nu al opgeven om te fietsen of als vrijwilliger een bijdrage te leveren bij een van de activiteiten die georganiseerd zullen worden.
Dit kan via reflektor_sliedrecht@hotmail.com. Ook voor vragen kunt u hier terecht. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de marathon. Houd hiervoor het kerkblad in de gaten.