The Voice of ……

The Voice of Holland
Schokkend wat we allemaal hoorden vorige week. Seksuele intimidatie, ongewenst gedrag. Verkrachting. Te vreselijk voor woorden. Wat zou je er van moeten zeggen? Misschien is het Kyrië, ‘Heer ontferm U’, nog wel de beste reactie.
Nu staan de showbizz en de grote spelprogramma’s in de schijnwerpers. Heel anders dan de manier waarop ze dit zouden willen. Sommigen zijn verbaasd, anderen in het geheel niet. Na de #Me Too-opschudding van oktober 2017 lijkt er nog niet veel veranderd te zijn. Mensen, mannen vooral, maar zij niet alleen, blijken hardleers te zijn.
En laten we niet denken dat de beerput nu wel geheel geopend zal zijn. Want nu is het deze sector. Maar we hebben het ook gehad in de wereld van de topsport. En ook, en zeker niet in de laatste plaats, in de wereld van de kerk. De misbruikschandalen en de openbaring ervan behoren zeker en helaas niet tot het verleden.

The Voice of Galilee
Er heeft een stem in Galilea geklonken. Het is die van de Here Jezus. Hij heeft gezegd (Matteüs 5:28-30): ‘Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna (hel) geworpen wordt. En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter een van het lichaamsdelen verliezen dan dat je met je gehele lichaam naar de Gehenna (hel) gaat’. Dat zijn duidelijke woorden: geen veelbetekenende blikken dus of handtastelijkheden. Want dat loopt op de grootst mogelijke ellende uit. Pas ervoor op en neem forse maatregelen ter voorkoming!

The Voice of Heidelberg
Onze Hervormde Gemeente wil staan op de grondslag van de gereformeerde confessie (belijdenis). We zijn immers ‘confessioneel’, ‘gereformeerd’ aan elkaar ver-‘bond’-en! Dit betekent dat we de richtlijn van zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus tot ons gezegd weten. Hierin wordt het zevende van de Tien Geboden zo uitgelegd: “Alle onkuisheid is door God vervloekt en daarom moeten wij er een hartgrondige afkeer van hebben en kuis en ingetogen leven, hetzij in de heilige staat van het huwelijk of daarbuiten. Daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden”.
Deze woorden gelden voor ongehuwden en gehuwden, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen!

The Voice of Sliedrecht
Ook in onze Hervormde Gemeente zijn we de afgelopen tijd met deze thematiek bezig geweest. Van werkers in onze gemeente wordt binnenkort verwacht dat ze een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen die deugt. Voldoende is dit natuurlijk niet, afdoende ook niet, maar belangrijk wel.
Voor het jeugdwerk zijn in onze gemeente door de Algemene Kerkenraad een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. Op de website staat meer informatie. Landelijk is het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) actief. Uiteraard staat ook de weg naar de kerkenraad open in al deze onverhoopte maar helaas niet uit te sluiten situaties.
Nogmaals: Kyrië eleison, Heer ontferm U.